Registratie Keuringen

In het keuringsregister registreren we hulpmiddelen, keurmeesters, hun keuringsbevoegdheden en de eigenaar van deze hulpmiddelen. Ook houden we bij of een hulpmiddel op tijd een keuring heeft gehad en of er mankementen zijn geconstateerd. 

Inzien van Gegevens

Gegevens over keurmeesters voor specifieke keuringen en eigenaren van hulpmiddelen, geven we alleen aan de eigenaren van het hulpmiddel en keurmeesters die de betreffende keuring hebben uitgevoerd. Ook partijen die in de wet zijn aangegeven, zoals het IGJ, kunnen deze gegevens inzien t.b.v. inspecties of onderzoek n.a.v. incidenten. 

Als iemand persoonsgegevens wil inzien, maar daarvoor geen wettelijke reden heeft, dan doen we dat alleen als de eigenaar of keurmeester daar schriftelijk toestemming voor geeft. Marktpartijen zoals fabrikanten, leveranciers, verzekeraars of onderhoudsbedrijven krijgen nooit persoonsgegevens van Stigah voor commerciële doelen. 

Registratie van erkende bedrijven

We registreren de bedrijven en organisaties in de zorgbranche die een Stigah erkenning hebben gekregen. Met die erkenning kunnen zij de onafhankelijke keuringsdiensten aanbieden. Van deze bedrijven registreren we allerlei algemene gegevens en houden we ook bij of deze bedrijven hun werk volgens de regels doen. Dat doen we ook bij individuele keurmeesters. Dit doen wij om het werk te beoordelen en daarmee de kwaliteit en onafhankelijkheid van keuringen te borgen.

Digitaal keuren aanvragen