Toezicht & Controle

In het keuringsregister registreren we hulpmiddelen, keurmeesters, hun keuringsbevoegdheden en de eigenaar van deze hulpmiddelen. Ook houden we bij of een hulpmiddel op tijd een keuring heeft gehad en of er mankementen zijn geconstateerd. 

Het is daarom niet mogelijk om een keuring bij ons te registreren als de certificering van een keurmeester is verlopen of hij/zij niet over de juiste certificering beschikt. Hiermee zorgen wij ervoor dat de keurmeesters altijd over de juiste kennis en expertise beschikken en daarmee de veiligheid van hulpmiddelen optimaal geborgd wordt.

Daarnaast controleren wij door middel van steekproeven of de keuringen goed zijn uitgevoerd. Hiervoor komt een Stigah inspecteur langs op locatie en voert dan samen met de keurmeester een extra keuring uit.

Inzien van Gegevens

Ons register van keuringen wordt op aanvraag ter beschikking gesteld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd t.b.v. inspecties of onderzoek n.a.v. incidenten.