Toezicht & Controle

In het keuringsregister registreren we hulpmiddelen, keurmeesters, hun keuringsbevoegdheden en de eigenaar van deze hulpmiddelen. Ook houden we bij of een hulpmiddel op tijd een keuring heeft gehad en of er mankementen zijn geconstateerd. 

Het is daarom niet mogelijk om een keuring bij ons te registreren als de certificering van een keurmeester is verlopen of hij/zij niet over de juiste certificering beschikt. Hiermee zorgen wij ervoor dat de keurmeesters altijd over de juiste kennis en expertise beschikken en daarmee de veiligheid van hulpmiddelen optimaal geborgd wordt.

Daarnaast controleren wij door middel van steekproeven of de keuringen goed zijn uitgevoerd. Hiervoor komt een Stigah inspecteur langs op locatie en voert dan samen met de keurmeester een extra keuring uit.

Inzien van Gegevens

Ons register van keuringen wordt op aanvraag ter beschikking gesteld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd t.b.v. inspecties of onderzoek n.a.v. incidenten. 

Ook zorgverzekeraars krijgen in de nabije toekomst de mogelijkheid om bepaalde gegevens van keuringen in te zien om te controleren of hulpmiddelen, die vanuit de verzekering worden vergoed, juist en op tijd zijn gekeurd.

Voorwaarden

Voor de erkenning ontvang je per omgaande een factuur per e-mail. Na betaling wordt het proces voor Stigah erkenning gestart.

Je bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Je bedrijf verzorgt minimaal 10x per jaar onderhoud aan zorghulpmiddelen
  • Je bedrijf beschikt over de juiste gereedschappen en meetapparatuur om keuringen en inspecties uit te voeren
  • Beoogde medewerkers voor Stigah keurmeester zijn minimaal NEN 3140 VOP gecertificeerd.

Voorwaarden

Voor de bestelling van producten ontvang je per omgaande een factuur per e-mail. Zodra de betaling binnen is worden de producten direct per post aan verstuurd.

 

Als je de producten met spoed nodig hebt, neem dan even contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch te bereiken op 0251-212993. 

 
 

Voorwaarden 

Voor de boeking van de training ontvang je per omgaande een factuur per e-mail. Na betaling wordt de boeking en reservering definitief.

Het annuleren van de training kan tot 4 weken voor de cursus dag kosteloos worden geannuleerd en wordt het bedrag teruggestort. Na 4 weken gelden de volgende annuleringskosten:

  • 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus € 75
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus € 150
  • Binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
 
We behouden ons het recht voor om een training te annuleren of verplaatsen als er onvoldoende deelnemers zijn.
 
 

Als je de training naar een andere dag wilt verplaatsen, neem dan even contact met ons op.