We hebben iets leuks te melden, we gaan verhuizen! 

Afgelopen jaar zijn we flink geprofessionaliseerd en is er een hard gewerkt aan digitalisering. Dat betekent dat onze manier van werken verandert en daarmee ook de eisen die we stellen aan onze kantoor- en trainingsruimte. Tegelijkertijd heeft de huidige eigenaar van het pand in Beverwijk de wens uitgesproken om op korte termijn het kantoor een andere bestemming te geven. 

We gaan centraler.

Dit was voor ons aanleiding om op zoek te gaan naar een andere locatie, iets centraler in Nederland om beter bereikbaar te zijn voor onze klanten en de keurmeesters die getraind worden. 

Ons oog is gevallen op de westkant van de Veluwe vanwege de goede bereikbaarheid en ontwikkeling van nieuwe en duurzame bedrijfsterreinen. Wij hebben een optie genomen op een pand dat goed past bij onze wensen, echter de bouw van het pand duurt wat langer dan gepland. Hierdoor moeten we een periode overbruggen.

Nieuw post adres.

De post en de blauwe formulieren kunnen vanaf nu verstuurd worden aan: 

Stigah BV
Postbus 107
3840 AC Harderwijk

NB. ivm met de verhuizing en de vakantie periode adviseren we om bestellingen tijdig te doen. Klik hier om online je bestelling door te geven of stuur een mail aan info@stigah.nl

Andere trainingslocatie.

Zolang het nieuwe pand nog niet klaar is, zullen onze trainingen die na 1 juli staan gepland, op een andere locatie worden gegeven. Alle deelnemers zullen we tijdig persoonlijk informeren over de nieuwe locatie. 

Hetzelfde telefoonnummer.

Ons vertrouwde telefoonnummer blijft voorlopig hetzelfde waarop je ons kan bereiken voor al je vragen: +31 (0) 251-212993

Samen met jullie werken wij toe naar een transparant en digitaal keurmerk, waarbij veiligheid en onafhankelijkheid voorop staat. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.