Toen Jean-Paul 1,5 jaar geleden instapte bij Stigah kende hij de zorgsector niet. Hij had tot dan toe veel IT gerelateerde projecten gedaan en startups begeleid in het gebruik van innovatieve software. Omdat bij klanten en keurmeesters van Stigah de vraag naar digitalisering groeide, werd hem gevraagd om het keurmerk te ondersteunen om aan deze vraag te voldoen.


Met zijn jarenlange ervaring en zijn gevoel voor wet- en regelgeving, neemt Jean-Paul de veiligheid van hulpmiddelen onder de loep. Het verbaast hem te zien hoe vaak er commerciële belangen spelen die de veiligheid van hulpmiddelen in het geding kunnen brengen. “Door keuringen te digitaliseren en efficiënter te maken helpen we de bedrijven om de kosten voor het keuren omlaag te brengen. Daarmee hopen we meer gebruikers en eigenaren te helpen om hun hulpmiddelen veilig te houden.”

Wetgeving rond hulpmiddelen

Met zijn frisse blik op de ISO- en NEN-normering en de wet- en regelgeving hoopt Jean-Paul de boel een beetje wakker te schudden in de wereld van de hulpmiddelen. “In de wet staat dat hulpmiddelen goed onderhouden en gecontroleerd moeten worden. Als eigenaar van een hulpmiddel is het jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid ervan te kunnen garanderen. Hoe je dit doet staat echter niet in de wet vermeld, hiervoor geven ISO- en NEN-normeringen de nodige richtlijnen maar dit kan beter.”


Jean-Paul benadrukt hierbij dat het onafhankelijk keuren van hulpmiddelen essentieel is voor de veiligheid en los staat van onderhoud. “Keurmeesters controleren of het hulpmiddel veilig gebruikt kan worden en of periodiek te vervangen veiligheidsonderdelen (zoals voorgeschreven door fabrikanten) ook daadwerkelijk zijn vervangen. In tegenstelling tot keuringen heeft onderhoud vooral een economische waarde. Je doet dit met name om de levensduur van het hulpmiddel te verlengen.” Lees meer over of jouw hulpmiddelen veilig zijn hier.

Het nut van onafhankelijke keuringen

“Auto’s worden jaarlijks APK gekeurd, maar wat gebeurt er wanneer bijvoorbeeld een leasemaatschappij een APK-keuring zelf zou uitvoeren op hun eigen wagenpark met een eigen keuringsprotocol? Zij zullen dit waarschijnlijk anders doen dan een onafhankelijke APK keurmeester. In het kader van kostenbesparingen wordt dan toch vaak alleen het hoognodige gedaan en dit zien wij ook terug bij de keuringen van hulpmiddelen.”

Alhoewel de normeringen doorgaans voorschrijven dat keuringen periodiek worden gedaan, is dit niet wettelijk vastgelegd. Jean-Paul is groot voorstander om dit, net als een APK, ook wettelijk vast te leggen om de veiligheid van cliënten en gebruikers nog beter te garanderen. Hij benadrukt daarbij het belang van het gebruik van een onafhankelijk keurmerk. “Cliënten en gebruikers krijgen daarmee de garantie dat de hulpmiddelen op de juiste manier zijn gecontroleerd op veiligheid net zoals de APK dat doet voor auto’s.”


De toekomstvisie van Jean-Paul: keurmerk van de toekomst

Om inspecties en keuringen sneller en efficiënter te maken, heeft Stigah de keuringsprotocollen van de meest gebruikte hulpmiddelen gedigitaliseerd. Toch gaat de visie van Jean-Paul verder.

“Alles wat wij doen draait om veiligheid en kennis. Mijn droom voor de toekomst is om één centraal en open digitaal logboek te ontwikkelen van hulpmiddelen in Nederland, België en uiteindelijk van alle Europese landen. Zo kunnen gebruikers en eigenaren zien wanneer een hulpmiddel is gekeurd, wat eruit is gebleken, hoe het is onderhouden en of er eventuele veiligheidsrisico’s zijn voor bepaalde hulpmiddelen met informatie hoe gebruikers hiermee om moeten gaan.”

Alhoewel marktpartijen vaak terughoudend zijn om data te delen is dit in de ogen van Jean-Paul juist essentieel om de veiligheid van hulpmiddelen nog beter te garanderen. “Daar ligt een duidelijke opdracht voor ons; Wij moeten de partijen een goed en veilig logboek aanbieden zonder hun commerciële belangen geweld aan te doen en ze overtuigen dat het delen van deze gegevens geen bedreiging is.”

Garandeer de veiligheid van jouw hulpmiddelen

Wat doe jij om te garanderen dat jouw hulpmiddel veilig is? Ben jij je bewust van je verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid?

Steeds meer verzekeraars en gemeenten eisen onafhankelijke keuringen. Wees dan ook kritisch op jouw leveranciers en de veiligheid van je hulpmiddelen. Wil je ook onafhankelijk keuren? Laat het ons weten!