Wanneer voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving? Hoe borg je de veiligheid van hulpmiddelen? En wie is waar eigenlijk verantwoordelijk voor?

De wet- en regelgeving rondom de inzet en veiligheid van hulpmiddelen is zeer complex. Het is soms lastig te bepalen waar verantwoordelijkheden liggen. Als zorginstelling of gemeente heb je vaak te maken met verschillende partijen die hulpmiddelen leveren als tilliften, bedden, toilet en douche hulpmiddelen enzovoort. Daarbij is het belangrijk dat onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en goed worden vastgelegd.

Wees je bewust van jouw taak als zorgverantwoordelijke

Als zorgverantwoordelijke maak je afspraken rondom dienstverlening, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met leveranciers van hulpmiddelen en de partijen die het onderhoud en beheer regelen. Uiteraard probeer je de afspraken zo goed mogelijk vast te leggen in contracten, maar voldoe je hiermee ook aan de wet- en regelgeving?

In het geval van een incident of verkennend onderzoek, zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken of alle betrokken partijen in de keten alles hebben gedaan om te borgen dat het hulpmiddel veilig is. Dit wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de geldende wet- en regelgeving die stelt dat:

  • Hulpmiddelen veilig moeten zijn voor de client en gebruikers.
  • Hulpmiddelen veilig moeten blijven functioneren gedurende de levensduur.
  • Hulpmiddelen zo moeten zijn ontworpen en verpakt dat de prestaties en veiligheid niet in het geding zijn na opslag en vervoer.
  • De etiketten van het hulpmiddel de juiste veiligheidsinformatie bevatten die relevant zijn voor gebruikers.
  • Hulpmiddelen een gebruiksaanwijzing hebben met daarin de juiste informatie voor gebruikers.

Zorg dat je zeker bent van de veiligheid van jouw hulpmiddelen

Voor een goed verloop van een eventueel onderzoek is het belangrijk dat jij als zorgverantwoordelijke in staat bent om onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Wordt er op de juiste manier gecontroleerd of jouw hulpmiddelen veilig zijn en veilig blijven functioneren?
  • Controleer jij de prestaties en veiligheid van hulpmiddelen nadat deze zijn afgeleverd?
  • Kunnen jouw leveranciers aantonen hoe ze de controles op hulpmiddelen uitvoeren?
  • Hoe controleer je of de juiste veiligheidsinformatie op het hulpmiddel aanwezig is?

Heb jij moeite om deze vragen te beantwoorden? Lees dan verder.

Wat kunnen ISO en NEN-normen voor de veiligheid betekenen?

Het selecteren van leveranciers die aan bepaalde ISO en NEN-normen voldoen, zal je helpen om de veiligheid van jouw hulpmiddelen te garanderen. Zorg er dan ook voor dat jouw leveranciers werken volgens de norm, zodat je er zeker van bent dat iedereen werkt op een manier die de veiligheid ten goede komt. Tenslotte zijn geschreven normen niet zaligmakend en ben je als zorgverantwoordelijke altijd verantwoordelijk voor de inzet van veilige hulpmiddelen.

Waarom Stigah?

Stigah is in 2004 opgericht als onafhankelijk keurmerk voor hulpmiddelen in Nederland met als doel om de zorg veiliger te maken. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd was er destijds te veel ruimte voor marktpartijen om zelf te bepalen of een hulpmiddel veilig is.

Sinds de oprichting leidt Stigah keurmeesters op. Na hun certificering zijn de keurmeesters in staat om onafhankelijk te controleren of hulpmiddelen technisch écht veilig zijn. Bovendien controleren zij of deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, ISO en NEN- veiligheidsnormen.

Stigah heeft hiervoor keuringsprotocollen ontwikkeld die keurmeesters gebruiken om alle belangrijke veiligheidsaspecten te controleren. Door de digitale registratie van keuringen worden deze altijd op één plek vastgelegd, gedurende de levensloop van een hulpmiddel. Zo heb je altijd alle gegevens bij de hand als het beheer van jouw hulpmiddelen wordt overgenomen door een andere leverancier of als de inspectie je vraagt om een overzicht van
keuringen te overhandigen.

Zijn jouw leveranciers Stigah gecertificeerd?

Helaas horen we nog vaak over partijen die zeggen hulpmiddelen te keuren volgens de normen, terwijl later blijkt dat kosten en commerciële belangen te zwaar wegen. Keuringen worden hierdoor soms niet of slechts beperkt uitgevoerd. Geen fijn idee als het gaat om de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers.

Gelukkig zijn er al veel partijen in de markt Stigah gecertificeerd. Bovendien zien we dat steeds meer bedrijven en zzp’ers zich door Stigah laten certificeren om daarmee de zorg veiliger te maken voor cliënten en gebruikers.

Onafhankelijke keuring van jouw hulpmiddelen

Check hier of jouw leveranciers Stigah gecertificeerd zijn. Staat je leverancier er niet tussen of twijfel je of ze keuren met de Stigah protocollen? Vraag erom bij je contactpersoon, neem het op in je aanbesteding of meldt het ons, dan nemen wij contact op met je leverancier.

Met Stigah ben je er zeker van dat jouw hulpmiddelen veilig zijn en dat je voldoet aan zowel de wet- en regelgeving als de veiligheidsnormen.

Wil jij ook veilige zorghulpmiddelen?