Stigah heeft bij de introductie van het digitaal keuren van een hulpmiddel het plaatsen van een handtekening door de eigenaar/gebruiker gewijzigd. 

De aanleiding daarvoor is dat er regelmatig praktische bezwaren kleven aan het laten ondertekenen van keuringsformulieren; De eigenaar is niet beschikbaar of heeft te weinig tijd, of er worden soms (willekeurige) medewerkers gevraagd om een handtekening te zetten die daarvoor niet geautoriseerd zijn. Daarnaast worden de handtekeningen soms ook gebruikt om daarmee de werkorder voor het uitvoeren (keurings-)werk goed te keuren. Hiervoor is een keuringsrapport niet bedoeld. 

Stigah heeft daarom de IGJ geraadpleegd en juridisch onderzocht wat de huidige stand is rondom het plaatsen van een zogenaamde ‘natte’ handtekening. 

De stelregel is dat vanuit veiligheid, traceerbaarheid en aansprakelijkheid de eigenaar van het hulpmiddel altijd op de hoogte is van het resultaat van een keuring en daarmee de juiste kennis heeft of een hulpmiddel wel of niet ingezet kan worden.

Wat betekent dit voor de (natte) handtekening?

Als een hulpmiddel is goedgekeurd is een handtekening van de eigenaar niet vereist. De eigenaar moet alleen op de hoogte worden gebracht over de keuring. Bij een papieren keuring volstaat het afgeven van het gele doordruk formulier. Bij het digitaal keuren kan een PDF van het keuringsrapport gemaild worden. 

Als een hulpmiddel is afgekeurd is een handtekening van de eigenaar/gebruiker wel gewenst en wordt daarom ook door Stigah voorgeschreven en (digitaal) afgedwongen. Hiermee tekent de eigenaar voor de aansprakelijkheid bij ongevallen als het hulpmiddel alsnog gebruikt wordt na afkeur. Mocht een eigenaar/gebruiker niet willen of kunnen tekenen dan kan een keurmeester besluiten om zelf te tekenen met daarbij een toelichting waarom de eigenaar zelf niet kan tekenen. De eigenaar/gebruiker moet natuurlijk ook op de hoogte worden gebracht over de afkeur. Bij een papieren keuring volstaat het afgeven van het gele doordruk formulier.

Bij digitaal keuren kan de eigenaar via het beeldscherm van de laptop/tablet een handtekening plaatsen. De keurmeester kan vervolgens een PDF van het keuringsrapport mailen.

Bij afkeur is het daarnaast noodzakelijk dat de keurmeester: 

  • een afkeurlabel duidelijk zichtbaar plaatst op het hulpmiddel
  • indien mogelijk het hulpmiddel gebruiksonklaar maakt of meeneemt of omruilt

Digitale handtekening?

Sommige klanten gebruiken een eigen systeem voor het digitaal laten ondertekenen van werkorders en keuringen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een ‘natte’ handtekening. Bij goedkeur is een digitale handtekening niet vereist, bij afkeur wordt dit wel voorgeschreven. Bij een digitale handtekening is het belangrijk dat altijd kan worden achterhaald wanneer (datum en tijdstip) en wie (naam ondertekenaar) heeft ondertekend.